Dr. Kovács Kázmér

Dr. Kovács Kázmér az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi karán szerzett cum laude minősítéssel diplomát 1972-ben. 1972-1974 között ügyvédjelölt, 1974-ben az ügyvédi vizsgát kitüntetéssel teszi le, azóta ügyvédként a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, és 1992-ben átalakulással létrehozta a Kovács Kázmér Ügyvédi Irodát, mely tagja az International Jurists Limited nemzetközi ügyvédi együttműködésnek. Dr. Kovács Kázmér több ügyben társügyintézője a Kovács Szabolcs Ügyvédi Irodának, a Dr. Gyovai Tamás Ügyvédi Irodának és a Pálvölgyi Szilas Ügyvédi Irodának.
1992 és 1997 között a Budapesti Ügyvédi Kamara titkárának, 1997-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettesének választják, a 2006. évi tisztújítások óta a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, mint a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke, tagja a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának.
Dr. Kovács Kázmér több tanulmányt és cikket jelentetett meg folyóiratokban, mint a Magyar Jog, Gazdaság és Jog, Biztosítási Szemle, 1996-ban adta ki a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó az általa írt Autós jogi kézikönyvet. 1998 és 2004 között előadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kara Polgári Jogi tanszékén és a Jogi Továbbképző Intézetben. 1999 óta, jelenleg is egyedüli ügyvéd tagja az ítélőtáblák gazdasági és polgári jogi tárgyú eseti döntéseit szerkesztő Bírósági Döntések Tára szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Több ízben felkért tagja volt az Ügyvédi Kamara képviseletében az Igazságügy Minisztérium által létrehozott különböző eseti kodifikációs bizottságnak, 1994-től 2002-ig tagja az Állami Biztosításfelügyelet Gépjármű Felelősségbiztosítási Bizottságnak.
Jelenleg is tagja az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi kara Záróvizsga Bizottságának is. A Budapesti Ügyvédi Kamara által támogatott eseti választottbíráskodás esetére ajánlott eseti választottbíráskodási Mintaszabályzat egyik megalkotója.
Dr. Kovács Kázmér 1992 óta a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnöke és 1997 óta a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének alelnöke, a Panaszbizottság Elnöke.
Dr. Kovács Kázmér 1998-ban a Budapesti Ügyvédi Kamarában Eötvös Károly díjat, 2000-ben a Magyar Ügyvédi Kamarától a Kiváló Ügyvédi Munkáért járó díjat kapta meg. Dr. Kovács Kázmérnak több évtizedes ügyvédi munkája, jogi érdekképviseleti és felvilágosító, valamint szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést adományozta 2007-ben.