Kiemelt jogviták

A Kovács Kázmér Ügyvédi Társulás tagjai gyakran látnak el jogi képviseletet kiemelt, elvi jelentőségű ügyekben rendes bíróságok, állandó választottbíróság (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság) és eseti választottbíróságok, így a Budapesti Ügyvédi Kamara ajánlása szerinti eljárási rendben eljáró eseti választottbíróságok előtt is. A Társulás évtizedes szakmai tapasztalatának köszönhetően a társügyintézői megkeresés gyakran ügyvéd kollégáktól érkezik.

A Társulás névadója, Dr. Kovács Kázmér gazdálkodó szervezetek között, választottbíróságok előtt folyamatban lévő perekben, eseti kijelölés alapján rendszeresen jár el választottbíróként is.

A Társulás tagjai által az elmúlt években ellátott kiemelt jogviták közé tartozott, illetve tartozik:

  • Autópályakezelő társasággal szemben az autópályadíj, tehát és az autópálya használat ellenértékének feltűnő értékaránytalanságára alapított szerződés megtámadása iránt indított per, amelynek eredményeképpen az autópályadíj mértékét csökkentették. A perről a Wall Street Journal is híradást közölt, egyetemi tananyag.
  • Fogyasztóvédelmi szervezetek és hatóságok peres jogi képviselete, gazdálkodó szervezetek általános szerződési feltételeinek közérdekű kereset formájában történő megtámadása során.
  • Magyarország legnagyobb vagyonkezelőjének jogi képviselete több percsoport tekintetében. A legjelentősebb percsoportban a perek együttes pertárgyértéke több milliárd forint.
  • Biztosítótársaság képviselete közraktárral szemben kiemelt jelentőségű és pertárgyértékű biztosítási jogi jogvitában.
  • Vezető budapesti bevásárlóközpontot üzemeltető cég jogi képviselete a bevásárlóközpont bérlői által ellene indított, precedensértékű perben.
  • Jelentős tűzkárok során kifejtett jogi képviselet ellátása (pl.: szállodát, kávégyárat, budapesti áruházat ért tűzkárok) biztosítókkal szemben.
  • Települési önkormányzat és a településen lakók peres és peren kívüli jogi képviselete az önkormányzat területén található robbanóanyaggyár felrobbanásából származó kárigények érvényesítésével összefüggésben.
  • Budapesti lakópark kivitelezésével kapcsolatos megrendelői igények sikeres peresítése a vállalkozóval szemben.
  • Fővárosi kerületi, illetve vidéki városi önkormányzatok jogi képviseletének az ellátása.
  • Energiaprivatizációval összefüggő szerződésszegés miatti per és képviselet, a perérték harminckét milliárd forint.

A Társulás az öt legnagyobb magyarországi pénzintézet egyikének a jogi képviseletét kiemelt jelentőségű és egyenként is többszázmillió forint eljárási érték melletti peres eljárásokban több mint tíz éve folyamatosan látja el.