Kártérítési jog

A Kovács Kázmér Ügyvédi Társulás tagjai jogi képviselőként és jogi szakkonzulensként is rendszeresen eljárnak kártérítés és sérelemdíj érvényesítése érdekében indított eljárásokban.

A Társulás ezen jogterületen szerzett évtizedes szakmai tapasztalata lehetővé teszi, hogy a kártérítési és sérelemdíj iránti perekben ügyfelei érdekében olyan elvi jelentőségű és szakmai folyóiratokban publikált bírósági döntésekre is hivatkozhasson, amelyek olyan korábbi perekben születtek, ahol a Társulás tagjai sikeresen látták el megbízóik képviseletét.

A kártérítési jog területén szerzett szakmai gyakorlat és az ezirányú tudományos munka azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert a jogterület törvényi szintű jogi szabályozása szűkszavú, a bíróságok jogfejlesztő gyakorlatának az alapos ismerete elengedhetetlen. Az Ügyvédi Társulás szakmai hozzáértését a jogalkalmazó hatóságok és a jogalkotó szervek előadói felkéréseikkel, tanácsadási megbízásaikkal is elismerik.